Complain Contact us   ภาษาไทย english

ประกาศเทศบาลตำบลวังตะกอ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำบริเวณถนนสายโรงพยาบาลหลังสวน-วัดเขาแงน หมู่ที่ ๕ ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)